Een aantal leerlingen die begin 2014 deelgenomen heeft aan de cursus Opkomen voor jezelf op hun school, schreven hierover het volgende: We kregen te horen dat we IKOS gingen doen en ik had er heel veel zin in. IKOS is een training dat je leert voor jezelf op te komen. Op iedere donderdag hadden we les. We hadden ook gehoord dat we gingen…

Lees meer...

In 2012 en 2013 is IKOS uitgenodigd door de docent Maatschappelijke Wetenschappen van het Johannes Fontanus College in Barneveld, de heer Marco Veldman. De bedoeling is om studenten die voor hun examen zitten en gaan kiezen voor een vervolgstudie, in de gelegenheid te stellen om te proeven aan lichaamsgericht werken en het werken als ther…

Lees meer...

De reis van Anja Kruijsbergen en Gendia van Cappellen naar Thailand in november 2013 is afgelopen week helemaal afgerond. Zij hebben de laatste hand gelegd aan de vertaling van het programma op maat voor Thailand. Er was wel een standaard vertaling gemaakt voordat de reis begon, maar IKOS wilde haar naam hoog houden en ook in het buitenla…

Lees meer...

Het jaar 2013 is helemaal afgerond en 2014 is begonnen. Veel mensen zijn de komende twee dagen nog vrij, ook het groepswerk van IKOS ligt nog stil. Toch kijken wij al weer uit naar volgende week, vanaf 6 januari starten bijna alle groepen weer. Hieronder vind je een overzicht van het groepswerk dat binnen IKOS wordt gedaan. Groep…

Lees meer...